Uko wafasha umwana kubana neza n’impinduka ziba mu gihe cy’ubugimbi n’ubwangavu

Umubyeyi agira inama umwana we
Category: 
Province / District: 

Hari uburyo butandukanye umubyeyi ashobora gufashamo umwana we mu gihe cy’ubwangavu n’ubugimbi, bityo bikamurinda kugwa mu ngeso mbi zamwangiriza ejo hazaza he.

Nk’uko umwanditsi w’agatabo “Tuganire mwana wanjye” yabigarutseho, yagiye yereka ababyeyi uburyo butandukanye bashobora kuganiriza abana babo hakurikijwe ikigero bagezemo, mu rwego rwo kubafasha guhangana n’ingorane bahura na zo mu gihe cy’ubugimbi n’ubwangavu. Dore bumwe muri ubwo buryo ni ubu bukurikira:

 • Gutegura umwana mbere bituma yinjira mu gihe cy’ubugimbi n’ubwangavu adatunguwe, ndetse nawe nk’umubyeyi ukabyitegura.
 • Kumenyesha umwana ko impinduka ziba igihe cy’ubugimbi cyangwa ubwangavu zisanzwe kandi ko buri muntu zimubaho mu buryo bwe bwihariye bituma arushaho kubana neza n’impinduka zimubaho.
 • Kwirinda kumuganiriza amagambo atuma yumva ko urimo kumuseka kubera impinduka yagize ku mubiri cyangwa mu myitwarire bigatuma ntacyo yongera kukubwira.
 • Kuba inshuti y’inkoramutima y’umwana wawe.
 • Kureka incuti z’abana bawe zikakwisanzuraho.
 • Gutega amatwi abana mu gihe batanga ibitekerezo.
 • Kureka abana bakagire uruhare mu biganiro mugirana wirinda gutanga amategeko.
 • Gukurikirana amakuru ku mwana wawe ugerageza kumenya aho aherereye, abo bari kumwe, uburyo akoresha itumanaho.
 • Kugira umwana wawe inama yo kutagirana ubucuti n’umuntu umuruta mu myaka cyane cyane iyo uwo muntu ashobora kumushuka bagakorana imibonano mpuzabitsina.
 • Gufasha umwana wawe kwigirira icyizere no kugira intego mu buzima. Ubushakashatsi bugaragaza ko abana bifitiye icyizere cyangwa se bafite intego y’ubuzima bwabo ari bo bifata neza.
 • Kubera umwana wawe umubyeyi w’icyitegererezo.
 • Kuganira n’umwana wawe uko wabanye neza n’impinduka zakubayeho mu bugimbi n’ubwangavu.
 • Kuganira n’umwana ingorane cyangwa ibibazo wahuye nabyo n’uko wabyitwayemo.

Akomeza kandi kwibutsa ababyeyi ko mu gihe uganiriza umwana, umugira inama yo kudakora imibonano mpuzabitsina ushingiye ku ndangagaciro zakurinze kuyikora utarashaka!

MUKAMUSONI Fulgencie

Back to Top