Umunyeshuri akwiye kujya apimwa ko yasamye mbere yo kwinjira mu kigo

Category: 
Province / District: 

N’ubwo bitoroshye kubimenya nyir’ubwite atabikwibwiriye, ariko byari bikwiye ko niba umunyeshuri aje ku ishuri, yerekana urupapuro rwa muganga rwerekana ko adatwite mbere y’uko yinjira mu kigo, kugirango hakurweho kwitana ba mwana hagati y’abarezi n’ababyeyi.

Ibi byakunze kugaragagara, ku bigo byigisha binacumbikira abanyeshuri b’abakobwa.

N’ubwo bitoroshye kugenzura ukugenzura, usanga ku mpande zombi bishoboka ko umunyeshuri yatwara inda. Iyo ari ku ishuri, bagira igihe cyo gusohoka, yasohoka agatanga impamvu itari yo kugirango yigire mu bye. Iyo aje rero ntapimwa, ahubwo ushiduka umunyeshuri atwite. Igikurikiraho ni ukumwirukana kuko ikigo kiba kitagishoboye kumwitaho nk’uko bikwiye. Iyo ageze mu rugo rero ni ho usanga umubyeyi atunga ugatoki abarezi, ababwira ko yabazaniye umwana we ari muzima, none bakaba barateshutse ku nshingano zabo zo ku murera, agatwara inda. Ku ruhande rw’umubyeyi ni byo koko haba habaye guteshuka ku nshingano z’abarezi, baba batashoboye kurera cyangwa gucunga neza uwo munyeshuri.

Ariko na none ku rundi ruhande umubyeyi nawe aba afite inshingano zo gutoza umwana we uburere bwiza, akamwigisha hakiri kare uko azajya yitwara nagera ku ishuri, akanamenya uko ahangana n’ibishuko nk’ibyo.

Ikindi umuntu atakwirenganyiza na none ni uko umunyeshuri ashobora no kuza ku ishuri yarasamye inda, noneho bikazagaragarira ku ishuri. Ibi nabyo biteza ikibazo iyo umunyeshuri ashubijwe iwabo, kuko akenshi byose usanga ikosa rishyirwa ku ruhande rw’abarezi, kandi ari uburangare bw’ababyeyi mu bihe by’ibiruhuko.

Kugira ngo rero izi mpaka zishire, ni ngombwa ko umunyeshuri w’umukobwa uzajya aza ku ishuri, yajya azana icyemezo cya muganga cyemeza ko umunyeshuri adatwite, kiriho n’umukono w’umubyeyi. Yanasubira mu rugo akazana ikindi giturutse ku kigo kiriho umukono wa muganga wamupimye n’umukono w’umuyobozi w’ikigo. Iyo uku kurangara kw’ababyeyi n’abarezi kubaye, bigira ingaruka cyane ku mu nyeshuri n’ubwo nawe hari uruhare runini abigiramo. Uretse kuba bigira ingaruka mbi ku munyeshuri, binatuma ikigo kigira isura mbi, bityo kikitwa ikigo cy’abasambanyi, ikigo cy’indaya, ibirara, abanyeshuri bananiranye n’ibindi nk’ibyo.

Kugirango rero iki kibazo gicyemuke burundu, ni ngombwa ko abanyeshuri batozwa kwirinda ibishuko ibyo ari byo byose bishobora kubashora mu busambanyi ari naho haturuka izo nda zitateguwe. Bityo kwirirwa barinzwe byavaho, bo bonyine bakirinda, kandi bakamenya ikiba cyabajyanye ku ishuri.

Ubwanditsi

Back to Top