Culture

Ugutandukana kw'abakundanye
Apr 07, 2020 02:04am

Amwe mu makosa  ashobora gukorwa n’umwe mu bakundana bigatuma mugenzi we atabasha kuyihanganira, rimwe na rimwe bikaba n’intandaro yo gutandukana kwabo. Kuko urukundo rurarerwa rugakura kandi rukuhirwa nk’ururabo ruteye mu bustani bwa nyirabwo....

Mar 31, 2020 11:50pm

Kera byari bigoye kugira ngo umugore n’umugabo batandukane urugo rusenyuke, ijambo “GATANYA” bakunze kwita divorce mu ndimi z’amahanga ntiryabagaho mu muco w’abanyarwanda. Ryaje kuza nyuma y’umwaduko w’abazungu ubwo ryashyirwaga mu mategeko y’...

Back to Top